Presztízsértékű szakpublikációk a Szent István Egyetemen

2018-ban a Szent István Egyetem kutatóinak tollából megjelent 1661 publikáció közül 196 jelent meg impakt faktoros szakfolyóiratban, melyek közül 46 számít a világon megjelent tudományos közlemények legjobb 10 százalékába tartozó, D1 besorolású publikációnak. A felsőoktatási intézményekben folyó K+F+I munka egyik fontos fokmérője a kutatók publikációs aktivitása, ezen belül pedig különösen nagy súllyal esik latba ez a minőségi szakpublikációs tevékenység. Az Egyetem kutatóinak új tudományos eredményei a legmagasabb presztízsű folyóiratok közül megjelentek például az interdiszciplináris tématerületekkel foglalkozó Scientific Reports, a legkiválóbb növénytani kutatásokat közlő Frontiers in Plant Science, az élelmiszertudományok igen jelentős szakfolyóiratának számító Trends in Food Science & Technology, a hatékony tájhasználat lehetőségeit taglaló Land Use Policy, illetve az ökológia egyik legnívósabb lapja, a Frontiers in Ecology and the Environment hasábjain is. E jelentős nemzetközi érdeklődésre számot tartó publikációk jól rávilágítanak arra, hogy az Egyetem kutatói a mezőgazdaság-, élelmiszer- és kertészettudományi, a műszaki, az építészeti és tájépítészeti, illetve a gazdaság- és társadalomtudományi diszciplínák terén is szerteágazó, világszínvonalú kutatási tevékenységet folytatnak. E tématerületeken ráadásul a Szent István Egyetemen 10 doktori iskola is működik, melyekben 2018-ban 157 fő, 2019-ben pedig 173 fő kezdte meg tanulmányait, bekapcsolódva ezzel a napjaink legfőbb tudományos kérdéseit feszegető kutatásokba. A Szent István Egyetem az oktatás nemzetközi színterén […]

A tartalom elolvasása:
http://magyarmezsgye.hu/?p=6491&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=presztizserteku-szakpublikaciok-a-szent-istvan-egyetemen
Forrás: magyarmezsgye.hu