Támogatás zöldszüretre

2020. június 22-30. között nyújtható be támogatás a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre. A kérelmet Magyar Államkincstárhoz kell beadni elektronikus úton. A szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a támogatásra jogosult a magyarországi szőlőterülete után az a hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett, aki szőlővel beültetett területének jogszerű használója és a kérelem benyújtásakor nem áll fenn hegyközségi járuléktartozása valamint adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesítette. Az intézkedésbe vont terület akkor tekinthető támogatásra jogosultnak, ha rendelkezik a 2017., 2018. és 2019. évek (továbbiakban: referencia időszak) esetében szüreti jelentéssel, amelyekből legalább az egyik nem nullás szüreti jelentés, vagy olyan nullás szüreti jelentés, amely igazoltan mezőgazdasági káreseményből, illetve zöldszüreti intézkedés végrehajtásából adódóan nullás szüreti jelentés; a terület a referencia-időszakban termő ültetvényként volt nyilvántartva a HEGYIR-ben; és a 2020. évben a támogatással érintett területen a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték. Támogatási kérelmet csak azon kérelmező nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett. A támogatási kérelem a […]

A tartalom elolvasása:
http://magyarmezsgye.hu/?p=7547&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tamogatas-zoldszuretre
Forrás: magyarmezsgye.hu