Máris igényelheti a tenyészkos, tenyészbak támogatást!

Az állattartók tárgyév április 1-től április 30-ig, illetve október 1-től október 31-ig terjedő időszakban nyújthatják be a támogatási kérelmüket… A támogatást ötven anyajuhonként legfeljebb egy tenyészkos vagy ötven anyakecskénként legfeljebb egy tenyészbak után, a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban egy alkalommal lehet igénybe venni. Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás. A támogatás mértéke: a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 Ft, az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, ill. tenyészbakonként 120.000 Ft, a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90.000 Ft Az állattartó tárgyév április 1-től április 30-ig, illetve október 1-től október 31-ig terjedő időszakban – az adott támogatási kérelem benyújtási időszakot megelőző támogatási időszak vonatkozásában – nyújthatja be a támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár általrendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstárhoz. A támogatási kérelmet a többi támogatásigényléstől eltérően, postai úton kell benyújtani – a “Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407.” címre. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a kérelmet tértivevényes ajánlott küldeményként adja fel, mert csak így igazolhatja […]

A tartalom elolvasása:
http://magyarmezsgye.hu/?p=5795
Forrás: magyarmezsgye.hu