Beszámoló a Nyíregyházi Egyetemen megrendezett 45. Tudományos Diákköri Konferenciáról

A tudományos diákköri munkának (közismert nevén TDK) régi hagyománya van a Nyíregyházi Egyetemen és jogelőd intézményeinél. A TDK a hallgatók által egy-egy vezető oktató felügyelete alatt végzett tudományos kutató munka bemutatásának fóruma. A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi intézetében 2017. november 29-én rendezték meg a 45. Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát. Az intézet profiljához igazodóan két szekcióban zajlott a megmérettetés, külön az agrártudományi illetve a műszaki témájú tudományos munkák számára. Az agrártudományi szekcióban hat, míg a műszaki szekcióban 8 hallgató mutatta be kutatómunkájának eredményeit. Jelen beszámolóban az agrártudományi szekcióban elhangzott előadások kerülnek bemutatásra. A szekcióülést elnökként dr. Vágvölgyi Sándor nyugalmazott főiskolai tanár vezette le, a bírálóbizottság tagjai között az egyetem oktatói és külsős szakemberek foglaltak helyet. A négy fős bírálóbizottság tagja volt Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter főiskolai tanár, Dr. Vigh Szabolcs főiskolai tanársegéd és Dr. Varga Csaba szaktanácsadási csoportvezető a Péti Nitrogénművek Zrt.-től. Az egyetem státuszának (alkalmazott tudományok egyeteme) és oktatási stratégiájának megfelelően, a konferencián jellemzően alkalmazott kutatási témák jelentek meg, azok viszont széles palettán. A hallgatók munkái között több fajtaösszehasonlító vizsgálat szerepelt, de volt termesztéstechnológiai (tápanyag­utánpótlási) kísérlet, tárolási kérdésekkel foglalkozó és botanikai témájú is. Husztiné Török Márta „Az őszi búza (Triticum aestivum L.) termesztése a malom- és sütőipar részére” […]

A tartalom elolvasása:
http://magyarmezsgye.hu/?p=5596
Forrás: magyarmezsgye.hu