Változott a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló rendelet.

A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet változásának oka a vetőmagtörvény (a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény) 2018. január 1-től történt változása. A vetőmagtörvényt a szaporítóanyag minősítési eljárást végző szervek és eljárási szabályok tekintetében – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényre figyelemmel – pontosította a jogszabályalkotó, melynek miniszteri rendeleti szintű összhangja ezzel a módosítással valósult meg.

A tartalom elolvasása:
http://mvh.eu-info.hu/cikk?id=37844
Forrás: